Force dalej

Narzędzie wspierające rozwój firm w kierunku Przemysłu 4.0Szanowni Państwo!

Przedstawiamy Państwu praktyczne narzędzie, za pomocą którego każda firma może w prosty sposób ocenić swoją pozycję na drodze w kierunku funkcjonowania według idei Przemysłu 4.0.
Narzędzie to zostało zbudowane według kluczowych dla Przemysłu 4.0 aspektów rozwoju przedsiębiorstwa. Umożliwia ono respondentowi identyfikację etapu rozwoju firmy w kilkunastu wymiarach opartych na trzech głównych filarach dotyczących Organizacji, Technologii i Procesów.

Po wypełnieniu kwestionariusza złożonego z 12 pytań, otrzymają Państwo podstawowe rekomendacje kierunkujące dalsze decyzje w ramach rozwijania strategii cyfryzacji w firmie.

Oprócz 12 głównych pytań prosimy o podanie 8 krótkich informacji dotyczących podstawowych danych o firmie. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 15 minut .

Mamy nadzieję, że wykorzystanie narzędzia pomoże Państwu w zrozumieniu wyzwań i zakresu zmian powodowanych transformacją cyfrową oraz dalszy rozwój w kierunku budowania Inteligentnych Fabryk.

Zapraszamy do wykorzystywania narzędzia.

*Prezentowane narzędzie jest obecnie wersją testowanego prototypu. Zatem jeśli Państwo widzą możliwość rozbudowy rekomendacji lub usprawnienia narzędzia, prosimy o przesyłanie uwag na adres k.sledziewska@uw.edu.pl Za wszystkie uwagi dziękujemy.

Dalej
here be questions
Wstecz Dalej

W jaki sposób zorganizowana jest współpraca pomiędzy zespołami wewnątrz i na zewnątrz Państwa firmy w ramach realizowanych projektów? Proszę wybrać najbardziej pasującą odpowiedźWstecz Dalej
here be questions
Wstecz Dalej

Jak budowana jest strategia wdrażania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0. w Państwa firmie?Wstecz Dalej
here be questions
Wstecz Dalej

W jaki sposób realizowane są w Państwa firmie szkolenia przygotowujące pracowników do wdrażania rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0? Proszę wybrać najbardziej pasującą odpowiedźWstecz Dalej
here be questions
Wstecz Dalej

Czy Państwa zdaniem kadra zarządcza posiada wiedzę na temat najnowszych rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 i skuteczność w ich wdrażaniu?Wstecz Dalej
here be questions
Wstecz Dalej

W jakim stopniu zintegrowane są dane i procesy w ramach różnych obszarów działalności Państwa firmy?

Planowanie zasobów i procesów produkcyjnych Realizowanie łańcucha dostaw Zarządzanie cyklem życia produktu
Procesy zarządzane są centralnie i realizowane metodami ad-hoc przez pracowników, bez wykorzystania zaawansowanych systemów informatycznych
Procesy zarządzane są centralnie i realizowane przez pracowników według zdefiniowanych procedur, właściwie bez wykorzystania zaawansowanych systemów informatycznych
Procesy zarządzane są centralnie i realizowane przez pracowników z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych
Systemy do zarządzania procesami są połączone, ale wymiana danych pomiędzy różnymi ich procesami i działami dokonywana jest przez pracowników
Zarządzanie procesami jest całkowicie zautomatyzowane i nie wymaga ingerencji pracowników, a przepływ danych zintegrowany jest pomiędzy różnymi procesami i działami
Dane są kompleksowo zintegrowane z powiązanymi cyfrowymi narzędziami i systemami, a ich analiza w czasie rzeczywistym pozwala na podejmowanie autonomicznych decyzji przez systemy

Wstecz Dalej

Jak w Państwa firmie prowadzona jest komunikacja z klientami (biznesowymi i indywidualnymi)?Wstecz Dalej
here be questions
Wstecz Dalej

W jaki sposób w Państwa firmie zorganizowane są procesy zakupu maszyn i technologii?Wstecz Dalej
here be questions
Wstecz Dalej

W jaki sposób w Państwa firmie realizowane jest wdrażanie strategii efektywności energetycznej?Wstecz Dalej
here be questions
Wstecz Dalej

W jakim stopniu zautomatyzowane są procesy w Państwa firmie? (w zakresie produkcji, administracji i infrastruktury budynku)

Procesy produkcyjne (OT i IT) Administrowanie i zarządzanie firmą Infrastruktura budynku
Procesy są niezautomatyzowane i wykonywane wyłącznie przez pracowników
Procesy są częściowo zautomatyzowane, ale nadal wymagają znacznej ingerencji pracowników
Procesy są zautomatyzowane, ale wymagają ingerencji pracowników przy rozpoczęciu i zakończeniu każdego procesu
Procesy są w pełni zautomatyzowane. Ingerencja pracowników konieczna jest tylko w przypadku niezaplanowanych wydarzeń
Procesy są w pełni zautomatyzowane, możliwa jest elastyczna rekonfiguracja parametrów i zadań, a niezaplanowane wydarzenia wymagają nieznacznej ingerencji pracowników
Procesy są w pełni zautomatyzowane, elastyczne, nie wymagają ingerencji pracowników. Systemy do zarządzania procesami są zintegrowane ze wszystkimi systemami przedsiębiorstwa, co umożliwia współpracę pomiędzy różnymi działami lub partnerami zewnętrznymi

Wstecz Dalej

Jaki jest stopień zintegrowania komunikacji pomiędzy urządzeniami i systemami w Państwa firmie?

Procesy produkcyjne (OT i IT) Administrowanie i zarządzanie firmą Infrastruktura budynku
Systemy i urządzenia nie są zdolne do interakcji bądź wymiany informacji
Systemy i urządzenia są połączone w pewnym zakresie, co umożliwia im interakcję i wymianę niektórych informacji
Systemy i urządzenia są zdolne do interakcji i wymiany informacji bez znaczących ograniczeń
Systemy i urządzenia są zdolne do interakcji i wymiany informacji oraz są odpowiednio chronione przed niepożądanym dostępem i/lub zakłóceniami
Zabezpieczone systemy i urządzenia są zdolne do interakcji i wymiany informacji w czasie rzeczywistym przy zachowaniu bezpieczeństwa danych
Systemy i urządzenia są zabezpieczone, zdolne do interakcji w czasie rzeczywistym i do szybkiej i łatwej rekonfiguracji

Wstecz Dalej

W jakim stopniu w Państwa firmie stosowane są autonomiczne rozwiązania i systemy?

Procesy produkcyjne (OT i IT) Administrowanie i zarządzanie firmą Infrastruktura budynku
W firmie nie są używane żadne zaawansowane systemy informatyczne
Stosowane systemy informatyczne są zdolne do wykonywania zadań na podstawie zaprogramowanej logiki
Stosowane systemy informatyczne są zdolne do powiadamiania pracowników o odchyleniach od wcześniej określonych parametrów
Stosowane systemy informatyczne są zdolne do powiadamiania pracowników o odchyleniach i dostarczania informacji o ich możliwych przyczynach
Stosowane systemy informatyczne są zdolne do przewidywania i powiadamiania pracowników o potencjalnych odchyleniach oraz diagnozowania przyczyn tych anomalii
Stosowane systemy informatyczne są zdolne do przewidywania i diagnozowania potencjalnych odchyleń oraz do podejmowania autonomicznych i inteligentnych decyzji w celu optymalizacji wydajności i efektywności wykorzystania zasobów

Wstecz Dalej

Jak wygląda projektowanie produktu w Państwa firmie?Wstecz Dalej
here be questions
Wstecz Dalej

Proszę podać liczbę zatrudnionych pracowników.


Wstecz Dalej
here be questions
Wstecz Dalej

Proszę podać przybliżoną wartość obrotu w 2017 roku.

Wstecz Dalej
here be questions
Wstecz Dalej

Proszę podać przybliżoną wartość eksportu w 2017 roku.


Wstecz Dalej
here be questions
Wstecz Dalej

Proszę podać branżę.

Wstecz Dalej
here be questions
Wstecz Dalej

Proszę podać strukturę kapitału przedsiębiorstwa.
Wstecz Dalej
here be questions
Wstecz Dalej

Proszę podać rok rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa w Polsce


Wstecz Dalej

Jaką pozycję pełni Pan/i w firmie


Wstecz Dalej

Proszę podać nazwę firmy


Wstecz Dalej

Proszę podać adres mejlowy, jeśli chcecie Państwo otrzymać raport końcowy z naszego badania.


Wstecz